Skip to Content נגישות האתר

בקרת טמפרטורה

בקרת טמפרטורה

המערכת מנטרת בזמן אמת את הטמפרטורה בארגז הקירור של הרכב ואוגרת את הנתונים לאורך זמן

מערכת בקרת טמפרטורה הינה יחידה עצמאית בארגז הקירור, שמנטרת באופן רציף את רמת הטמפרטורה בארגז, מדווחת
למערכת ניהול צי הרכב לצורך מעקב ואיסוף הנתונים לאורך זמן ומתריעה בזמן אמת על חריגות בטמפרטורה – כולל הודעה
באמצעות SMS או דואר אלקטרוני לנמען מוגדר.

המעבר לפעולה מונעת ולתגובה בזמן אמת במקום פעולה מגיבה, מונע אובדן הסחורה עקב תקלה במערכת הקירור, ובכך חוסך הן את הצורך בפיצוי הלקוח והן את הפגיעה במוניטין המסחרי. איסוף וניתוח הנתונים לאורך זמן, מסייע להשיג אופטימיזציה של הקירור וחוסך הוצאות שוטפות רבות – למשל על ידי מניעת קירור יתר/חסר.

תכונות עיקריות:

 • ניטור בזמן אמת של הטמפרטורה בכלי הרכב השונים, לרבות תצוגה גראפית.
 • בקרת קירור, צינון או שילוב ביניהן.
 • בקרת טמפרטורה על בסיס חיישנים עצמאיים, שאינם תלויים במקרר/מצנן עצמו.
 • קביעת קצב דגימת טמפרטורה ושידורה למערכת ניהול הצי באופן דינאמי לפי צרכי הלקוח.
 • דיוק של עד מאית המעלה (צלזיוס).
 • אפליקציית ניהול ובקרה ידידותית למשתמש בממשק אינטרנטי או פנים ארגוני.
 • מנגנון התראות חכם לחריגות בטמפרטורה על פי כללים משתנים, שנקבעים על ידי הלקוח באמצעות אפליקציית הבקרה והניהול.
 • אופציה מובנית להעברת ההתראות גם באמצעות דואר אלקטרוני או הודעת SMS.
 • שמירת נתונים בחשבון הלקוח לאורך זמן והצגתם באמצעות מנגנון דו“חות מובנה.

מרכיבי המערכת:

 • יחידת איתור בטכנולוגיית GPS/GPRS מדגם SCOPE המותקנת במקום נסתר ברכב.
 • 2 חיישני טמפרטורה עצמאיים המזוודים בארגז הקירור.
 • חיבור ללוח הפיקוד של מנוע הקירור/צינון.
 • אפליקציית בקרת טמפרטורה על בסיס ממשק אינטרנטי או פנים ארגוני בהתאם לדרישת הלקוח.

 

מוצרים נוספים