Skip to Content נגישות האתר

איתוראן SAFETY

הדרך לאמץ דפוסי נהיגה בטוחים יותר

איתוראן SAFETY

מערכת איתור מבוססת GPRS הכוללת חיישן תאוצה תלת ממדי. המערכת מנטרת את אופן הנהיגה בכלי הרכב בזמן אמת, מזהה התנהגות חריגה ומסייעת להשיג שיפור של הנהיגה והשימוש בכלי הרכב על פי מידע מצטבר.

המערכת מזהה מגוון רחב של אירועים חריגים: בלימות חריגות, סטיות מנתיב, תאוטות ותאוצות חריגות, עקיפות מסוכנות, נסיעה במהירות מופרזת ועוד לצד הנתונים הקשורים לבטיחות הנהיגה, המערכת אוספת מידע אודות אירועי הנהיגה ומאפשרת לתת לכל נהג "ציון בטיחות" הנגזר מאופי הנהיגה שלו לאורך זמן. כמו כן, המערכת מזהה באופן אוטומטי אירועי תאונה ושולחת התרעה מיידית לגורמים מוגדרים מראש (קצין רכב, קצין בטיחות וכדומה). נתוני הרכב לאורך אירוע התאונה (60 שניות לפני התאונה ו-20 שניות אחריה) נשמרים וצרכי ניתוח עתידי והבנת מכלול פרטי האירוע.

תועלות איתוראן SAFETY בניהול צי רכב:

  • הגברת בטיחות הנהגים וכלי הרכב – באמצעות התראות על התנהגות חריגה,                 מתן חיזוק חיובי.
  • חיסכון כספי – בזכות שיפור אופן השימוש בכלי הרכב, הפחתת בלאי ועידוד נהיגה            חסכונית בדלק.
  • גישה קלה לנתונים – מכל מחשב באמצעות האינטרנט ובאמצעות האפליקציה, כולל אפשרות לניתוח הנתונים    באמצעות ממשק BI והצגתם בתצוגה גרפית עשירה.

איתוראן SAFETY הינה המערכת היחידה שעומדת בכל הדרישות של התקן המחמיר של מכון התקנים.

KOB_8670

מוצרים נוספים