Skip to Content נגישות האתר

איתוראן SAFETY עם Mobileye

איתוראן SAFETY עם Mobileye

שילוב בין מערכת התנהגות הנהג איתוראן SAFETY לבין מערכת הסיוע לנהג Mobileye, תורם לבטיחות הן במניעת תאונות טרם התרחשותן והן בחינוך לנהיגה בטוחה ואחראית לאורך זמן.

מערכת Mobileye נכנסת לפעולה במקרים של חוסר תשומת לב רגעית בדרך, אשר מובילה לקרבה מסוכנת לרכב, לסטייה מנתיב הנסיעה או לסכנת פגיעה בהולך רגל או רוכב אופניים. מתריעה בפני הנהג ומאפשרת לו להגיב בזמן ולהימנע מפגיעה.

מערכת איתוראן SAFETY מובילה שיפור של אופי הנהיגה והשימוש בכלי הרכב, באמצעות ניטור בזמן אמת וניתוח לאורך זמן של אופן הנהיגה.

השילוב בין שתי המערכות מאפשר למנוע תאונות בתגובה מיידית ולשפר את איכות הנהיגה בקרב הנהגים בפעילות מתמשכת.

  • מערכת Mobileye מתוכנתת לזהות ולעקוב אחרי רכבים, הולכי רגל ואופניים במהלך      נסיעה מהירה קדימה, ולהנפיק בהתאם חמישה סוגים של התרעות עזר לנהג: התראה   על אי שמירת מרחק בטוח, התראה על סטייה לא מתוכננת מנתיב, והתראה לפני   התנגשות ברכב/בהולך רגל/באופניים.
  • התרעות מערכת Mobileye תואמות למידת הסיכון.
  • מערכת איתוראן SAFETY מנטרת בזמן אמת חריגות בהתנהגות הנהיגה של הנהגים     השונים, במספר מדדים: תאוצות; בלימות; פניות; מעברי נתיב מהירים; עקיפות; מהירות    נסיעה; מעבר על פסי האטה; מעברי מעגל תנועה; ועוד – תוך יכולת לשילוב ביניהם.
  • מערכת איתוראן SAFETY מספקת התרעה לנהג ברכב על ביצוע תמרון מסוכן על ידי        נורית צבעונית וצפצוף.
  • מערכת דו”חות ניהול (BI) מאפשרת לנתח את הנתונים בצורה ידידותית וגראפית,        לקבלת תמונת מצב כללית ופרטנית בחתך רכב/ נהג בלחיצת כפתור.
  • מערכת איתוראן SAFETY כוללת מנגנוני ציונים דינאמיים נפרדים לבטיחות ולחיסכון        בדלק, המשלבים את נתוני מערכת Mobileye – ובכלל זה מאפשרת הפקת תעודת      הערכה פרטית לכל נהג לתקופה מוגדרת.
  • מנהל צי הרכב או גורם אחר מקבל התראות בזמן אמת בגין אירועי נהיגה חריגים      כהודעות SMS ו/או בדואר אלקטרוני.

מוצרים נוספים