Skip to Content נגישות האתר

איתוראן PLUG-IN

קל יותר להתקדם לניהול חכם של צי הרכב

איתוראן PLUG-IN

מערכת איתוראן PLUG-IN מתחברת בפשטות לממשק תקשורת הנתונים (OBD) הקיים בכל רכב. המערכת מקושרת מרחוק לאפליקציית ניהול מרכזית בסמארטפון ובמחשב שלך, מסייעת לך לנהל את צי הרכב בתבונה, בצורה היוזמת ולא רק מגיבה. בכל מקום ובכל שעה המערכת ניתנת להעברה בין כלי רכב שונים על מנת לאפשר לך גמישות מלאה.

חבילה מלאה של כלים חדשניים לניהול צי רכב – במוצר אחד.

שליטה ובקרה – צפייה במיקום הנוכחי של כל הרכבים על גבימפה או תצלום אוויר, קבלת אינדיקציות על מהירות וכיוון התנועה של הרכבים בזמן אמת, תכנון מסלולים אופטימליים בין נקודות,עדכונים על מיקומים היסטוריים של כל רכב (כולל שחזור מסלולי נסיעה) ועוד.

איתוראןSAFETY  – מערכת התנהגות נהג אשר מנטרת אתאופן הנהיגה בכלי הרכב בזמן אמת, מזהה אירועי נהיגה חריגים (כגון חריגות מהירות, בלימות חירום, תאוצות, פניות מסוכנות ועוד) ומסייעת להוביל שיפור של הנהיגה ושל השימוש בכלי הרכב על פי מידע מצטבר. ניתן לחבר את המערכת ל-Mobileye (אופציונלי).

איתוראן SOS  – חיישן תאונה חכם אשר מזהה באופן אוטומטי אירועי תאונה ושולח התרעה מיידית לגורמים מוגדרים מראש (קצין רכב, קצין בטיחות וכדומה). ניתן לקשר את החיישן למרכז בקרה ארצי של איתוראן המאוייש 24/7 (אופציונלי), שייצור קשר יזום עם הנהג בכל חשד לתאונה, יסייע בשלבים הראשונים לאחר התאונה ואף יוכל להזעיק חילוץ במידת הצורך.
*ישנם מקרים בהם עקב נסיבות התאונה החיישן עלול לא להתריע על האירוע.

ניהול טיפולים – מעקב אחר ביצוע טיפולים, תכנון מושכל של כניסת כלי רכב לטיפול, ומניעת מצבים של טיפול יתר או חסר בכלי רכב.

ניהול יומן רכב (אופציונלי)– מערכת מתקדמת המאפשרת לנהג לדווח בתחילת כל נסיעה על אופי הנסיעה – לצרכי עבודה, אל העבודהוממנה ולצרכי פנאי – בנוחות מרבית, באמצעות לוח מקשים אלחוטי המותקן בתא הנהג. המערכת מפיקה דו"ח תקופתי, שמפרט את סך הקילומטרים שעבר הרכב לפי שלוש קטגוריות ובכך מובילה להתאמת המיסוי על רכב צמוד לשימוש בפועל ברכב (הפעלת השירות דורשת חוות דעת משפטית וכן אישור ותיאום מול רשות המיסים). ניתן לקבל ליווי משפטי/מקצועי על ידי חברת הוצאה מוכרת.

חדר פרטי לנהג – מערכת אישית המאפשרת לכל נהג לקבל סיכום יומי או תקופתי, בכניסה למערכת או באופן אוטומטי לפי הגדרותקבועות מראש.

מוצרים נוספים