Skip to Content נגישות האתר

מערכת ניהול יומן רכב

מערכת ניהול יומן רכב

מערכת ניהול יומן רכב מאפשרת התאמת המיסוי על רכב צמוד לשימוש בפועל בכלי הרכב:

  • נהג הרכב מדווח בנוחות מרבית, בלחיצת כפתור בלוח המקשים הייעודי , בכל תחילת נסיעה אודות אופי הנסיעה.
  • המערכת מפיקה דו"ח תקופתי, שמפרט את סך הקילומטרים שעבר הרכב לפי שלוש קטגוריות: נסיעות לצרכי עבודה, נסיעות אל העבודה וממנה ונסיעות פנאי.
  • הנתונים מאפשרים תשלום עבור רכב צמוד רק על הנסיעות מחוץ לשעות העבודה והכרה מלאה בנסיעות לצרכי עבודה.
  • תשלום המס המיותר עשוי להגיע לכדי מאות עד אלפי  שקלים לעובד בכל חודש (תלוי בשווי הרכב) ולהצטבר למיליוני שקלים לאורך זמן.
  • העובד מקבל הטבה משמעותית המתבטאת בתוספת לשכר הנטו – ללא עלות נוספת מצד המעביד.
  • אפשרות   לממשק ישיר למערכות השכר בארגון וליווי משפטי / מקצועי על ידי חברת הוצאה מוכרת .
  • אפשרות לממשק ישיר למערכות השכר בארגון וליווי משפטי/מקצועי על ידי חברת SAVETAX. לאתר החברה: http://www.savetax.co.il/

*   הזיכוי הכספי מותנה באישור רשות המסים.
**  שירות יומן הרכב הינו כלי להעברת נתוני הנסיעה בלבד. זקיפת המס בגין רכב צמוד נמצאת באחריות הנישום אל מול רשותהמיסים ובכפוף לכל דין.

מוצרים נוספים