Skip to Content נגישות האתר

מערכות ניהול ומידע

מערכות ניהול ומידע

המערכות מעמידות לרשותך כלים מתקדים התומכים בקבלת החלטות, ובהם: מפות עדכניות, תצלומי אוויר משולבים עם מפות וקטוריות, מערכת מתקדמת להתרעה במקרה של חריגות בשימוש בכלי רכב, מחוללי דו"חות עשירים, כלי בינה (BI) לניתוח מעמיק של המידע ועוד.

איתוראן מאפשרת בחירה בין שלוש מערכות ניהול ומידע לציי רכב, בהתאם לצרכיך:

1. מערכת ניהול ומידע פנים- ארגונית:

מותקנת על שרת הארגון, תומכת בעבודה בו-זמנית של משתמשים מרובים ומאפשרת שמירת כל הנתונים בבסיס המידע בבית הלקוח.

2. מערכת ניהול ומידע באינטרנט-IWEB:

  • קישור ישיר למוקדי השירות של איתוראן ONLINE לקבלת תמיכה וסיוע 24/7
  • ממשק ידידותי במיוחד המותאם למכשירי סמארטפון וטאבלט
  • זמינה בגישה מאובטחת מכל מחשב

כל אלו מתורגמים להקטנת הוצאות התפעול של הארגון, חיסכון בהוצאות הדלק הבלאי והתחזוקה של כלי הרכב, מניעת שימוש חורג ברכבי העבודה, מיצוי השימוש בכלי הרכב בצורה אופטימאלית בהתאם למשימות הארגון ושיפור בטיחות הנהגים.

3. איתוראן APP:

  • שליטה ובקרה מרחוק בצי הרכב וקבלת התראות על בסיס החוקים העסקיים שהוגדרו במערכת ניהול הצי באינטרנט – iWeb2
  • מעקב אחר המיקום המדויק של כל רכב, על גבי מערכת מפות ותצלומי לוויין
  • שליחת פקודות לכלי הרכב – נטרול ודריכת זיהוי נהג, נטרול ודריכת השבתה יזומה ועוד

 

בשורה התחתונה, המשמעות הינה חיסכון כספי עבורך.