Skip to Content נגישות האתר

מערכת iCARE

מערכת איתוראן iCARE
עומדת בדרישות ת"י 6400

בכל שנה נשכחים כ- 45 ילדים ברכבי הסעים. מערכת iCARE – הדרך שלך להשאר מחוץ לסטטיסטיקה.

החל מ 1/4/17, יכנס לתוקף, חוק חדש המחייב התקנת מערכת התראה ברכבי הסעות, למניעת שכחת ילדים. מערכת iCARE היא המערכת היחידה, שקיבלה תו תקן ממכון התקנים הישראלי, לשיווק מערכת מצילת חיים, המונעת שכחת ילדים ברכבי הסעה.

מערכת  iCARE פותחה ע"י חברת "איתוראן"  וחברת "משדן" ומסייעת למנוע מקרים של שכחת ילדים, קשישים או אנשים בעלי מוגבלויות ברכבי הסעה. זוהי המערכת הראשונה והיחידה בישראל, שהינה בעלת תו תקן של מכון התקנים הישראלי.

מערכת  iCARE כוללת מתג מיוחד, שמותקן בקצהו האחורי של תא הנוסעים ומחייב את הנהג לגשת אליו ולהפעיל אותו באמצעות תג זיהוי אישי הן בטרם הנסיעה והן בסיומה ובכך בעצם מחייבת אותו לבצע סריקה יסודית ברכב.

אי הפעלת מתג מערכת iCARE בתחילה ובסיום נסיעה, תוביל להפעלת אזעקה ייעודית, להבהוב אורות ולשליחת התרעות אוטומטיות למנהל הצי באמצעות מערכת ניהול צי הרכב של איתוראן, או בהודעת SMS. ההתרעה מתקבלת בצירוף זיהוי הרכב ומיקומו המדויק.

מוצרים נוספים