Skip to Content נגישות האתר

איתוראן FLASH

פשוט להימנע מדוחות תנועה

איתוראן FLASH

מערכת איתוראן FLASH המותקנת ברכבים ובמשאיות בצי הרכב, מצמצמת את הסיכון בקבלת דו“חות תנועה בגין נסיעה במהירות גבוהה ובכך חוסכת קנסות בגובה של מאות שקלים לכל עבירה, צבירת נקודות והשבתת רכבים ונהגים.

  • מערכת איתוראן FLASH מתריעה בטרם הגעה למכמונת מהירות או למצלמת רמזור  משולבת במכמונת מהירות.
  • המערכת מספקת שני סוגי התרעות: בעת הגעה במהירות חוקית למכמונת יישמעו שני  צפצופים קצרים ונורית החיווי תידלק כ-15 שניות לפני ההגעה למכמונת. בעת הגעה  במהירות גבוהה מהמהירות החוקית למכמונת, יישמע רצף של צפצופים קצרים, החל  מ-15 שניות טרם ההגעה למכמונת.
  • במידה והרכב לא האט את מהירות נסיעתו, קצב הצפצופים יגבר כ-5 שניות לפני          ההגעה למכמונת. נורית החיווי תישאר דלוקה עד מעבר המכמונת.
  • המערכת מקושרת לבסיס הנתונים המלא של רשת המכמונות בארץ.
  • המערכת מתעדכנת באופן אוטומטי בכל התנעה של הרכב באמצעות                         מודם סלולרי מהיר.
  • אפשרות לחיבור עם מערכת ניהול צי הרכב.
  • המערכת פועלת כל זמן שהרכב מונע, באמצעות מקלט GPS המשולב במערכת          Starlink של איתוראן*.

* במידה ואין מערכת איתוראן Starlink ברכב, ניתן להתקין מערכת כזו כחלק מהתקנת            איתוראן FLASH.

מוצרים נוספים