Skip to Content נגישות האתר

מערכת ניתוח נסיעות חריגות

מערכת ניתוח נסיעות חריגות

ניתוח הנסיעות החריגות מסייע למנוע שימוש פרטי חורג ברכבי החברה:

נהג הרכב מדווח בנוחות מרבית, בלחיצת כפתור בלוח המקשים הייעודי, בכל תחילת נסיעה אודות אופי הנסיעה או רישום על פי שעות עבודה מוגדרות מראש.

פילוח אופי השימוש ברכב בשעות העבודה ולאחריה, סך הקילומטרים שעבר כל רכב בחברה ומסלולי נסיעה, והצגת הדיווח בחתך רכב או בחתך נהג.

הפילוח מבוסס על נתוני מיקום/שעה לאימות הדיווח של הנהג.

הניטור מצמצם את היקף הנסיעות המיותרות מחוץ לשעות העבודה ומקטין הסיכוי לפגיעה ברכב עקב שימוש לא הולם.

מוצרים נוספים