Skip to Content נגישות האתר

איתוראן דיאגנוסטיקה

איתוראן דיאגנוסטיקה

המערכת מעבירה מידע מעודכן בזמן אמת ממחשב הרכב למערכת מחשוב חיצונית, שנמצאת על שולחן העבודה של מנהל צי הרכב, על ידי קישור מערכת איתוראן דיאגנוסטיקה בצורה מאובטחת למערכת המחשבים ברכב.

נתונים לדוגמא:

  • דיווח קילומטראז' מצטבר
  • חיווי כמות הדלק במיכל וצריכת דלק ממוצעת
  • חיווי מהירות וסל"ד מנוע
  • חיווי לחיצות על דוושת בלם התאוצה ודוושת המצמד
  • סך הקילומטרים שנותרו עד לטיפול הבא
  • חיווי טמפרטורת מנוע, לחץ שמן וגובה נוזל הקירור ועוד.

הנתונים הנאספים ניתנים לעיבוד, ניתוח ודיווח על פי ריבוי פרמטרים, כתמיכה לקבלת החלטות מושכלת המבוססת על מידע חיוני ועדכני, התראה על תקלות שבר, מעבר לתחזוקה מונעת, השפעה על שינוי תרבות הנהיגה בארגון בהתאם לניתוח אופי הנהג של כל נהג והשגת חיסכון ממשי לאורך זמן.

* הנתונים עשויים להשתנות פר רכב בהתאם לדגם שנת הייצור

אייטם איתוראן בתוכנית 5 בדרכים בנושא דיאגנוסטיקה>>

מוצרים נוספים