Skip to Content נגישות האתר

הובלת חומרים מסוכנים

הובלת חומרים מסוכנים

איתוראן מספקת חבילת פתרונות מאוחדת אשר עונה באופן מלא על כל דרישות משרד התחבורה להובלת חומרים מסוכנים.

הפתרונות הכלולים באיתוראן חומ״ס מבוססים על טכנולוגיות GPS/GPRS  המאפשרות איכות איכון גבוהה ופס רחב להעברת נתונים, כמו גם על ידע מקצועי וניסיון שנצברו לאורך שנים רבות .

להלן דרישות משרד התחבורה וחבילת הפתרונות של איתוראן חומ"ס:

דרישה חבילת פתרונות איתוראן חומ"ס
חיבור ליחידת איתור מבוססת  GPS מערכת האיתור Starlink של איתוראן מבוססת טכנולוגיות GPS/GPRS.
המערכת מותקנת כסטנדרט החל ממחצית 2009
ניהול מוקד לניטור כלי הרכב – פנימי או כשירות חיצוני תוכנת ניהול צי הרכב של איתוראן (בממשק פנימי או אינטרנטי) מאפשרת להקים מוקד במהירות.ניתן גם לרכוש שירותי מוקד מאיתוראן או לשלב בין השניים
שמירת נתוני האיכון שלכלי הרכב למשך שנה כלול במערכת ניהול צי הרכב של איתוראן. בתוכנה פנים ארגונית אין הגבלה לשמירת היסטוריה.
התקנת לחצן מצוקה בכלי הרכב פתרון ייעודי: מערכת איתוראן לחצן מצוקה – הודעת המצוקה יכולה להגיע למוקד הלקוח ולמוקד המבצעי של איתוראן.
קודנית אישית לזיהוי נהג והתראה אוטומטית בניסיון הנעה ללא הזדהות פתרון ייעודי: מערכת זיהוי נהג של איתוראן (באמצעות מפתח אישי או כרטיס עובד) .
התראה אוטומטית על חריגת אזור וירטואלי כלול באפליקציית ניהול הצי של איתוראן.
התראה אוטומטית באירוע תאונה פתרון ייעודי: איתוראן SOS המבוסס על חיישן תנועה תלת מימדי ומהווה בסיס למערכת איתוראן SAFETY – בקרת התנהגות נהג.
התראה אוטומטית בפתיחת דלת בזמן נסיעה כלול במערכת ניהול הצי של איתוראן (חייב חיבור למפסק הפתחים).
איתור גוררים ונתמכים פתרון ייעודי: איתוראן TRAILER על בסיס יחידת GPS עם סוללה מתאימה המחזיקה 4 חודשים ללא חיבור למתח ראשי.
חיווי על חריגות מהירות ועל תאוצות ותאוטות פתאומיות פתרון ייעודי: איתוראן SAFETY – בקרת התנהגות נהג על בסיס חיישן תנועה תלת מימדי.
ערוץ אינטרקום ישיר בין הרכב למוקד פתרון ייעודי: איתוראן STAR – מערכת האיתור משמשת כדיבורית דו כיוונית מול מוקד הלקוח או מוקד איתוראן.
הפעלת נוהל חומרים מסוכנים על ידי המוקד בעת הצורך מוקד איתוראן מפעיל נהלי עבודה מבצעיים ומתורגל בהוצאתם לפועל .למוקד ניסיון מבצעי של יותר מ- 15 שנה.

מוצרים נוספים