Skip to Content נגישות האתר

מערכת ניטור לחץ אויר בצמיגים

מערכת ניטור לחץ אויר בצמיגים

מערכת לניטור לחץ אוויר וטמפרטורה בצמיגי הרכב.
המערכת מנטרת באופן רציף את לחץ האוויר והטמפרטורה בכל גלגל ברכב.

היחידה מדווחת הן לנהג ברכב והן למערכת ניהול צי הרכב בזמן אמת על כל חריגה מלחץ האוויר והטמפרטורה התקינים בכל גלגל.

  • אפליקציית ניהול ובקרה ידידותית למשתמש בממשק אינטרנטי או פנים אירגוני.
  • הארכת משך חיי הצמיגים.
  • חסכון משמעותי בצריכת דלק.
  • קבלה התרעות מיידית, בזמן אמת.
  • אפשרות ניטור עד 42 גלגלים לרכב.
  • אפשרות ביצוע תשאולים וקבלת מידע מהמערכת.
  • התרעת תקר ודליפה מהירה.
  • התרעות לחץ אוויר נמוך או גבוה.
  • התרעה טמפרטורה גבוהה.

מוצרים נוספים