Skip to Content נגישות האתר

איתוראן לחצן מצוקה

תמיד במרחק לחיצה ממך

איתוראן לחצן מצוקה – תמיד במרחק לחיצה ממך

לעתים הדרך מובילה אותך למקומות ולמצבים שאינם נעימים ואף מסוכנים. לעתים דברים עלולים להשתבש באופן בלתי צפוי. לחצן המצוקה הסמוי של איתוראן מיועד בדיוק לשם כך, והוא מעניק לך גיבוי וליווי בכל מצב.

לחיצה אחת על הלחצן הסמוי בעת תחושת איום או סכנה, שולחת קריאה מיידית למוקד הבקרה הארצי של איתוראן, המאויש 24/7. מרכז הבקרה מאתר את מיקומך העדכני בזמן אמת, ושולח במידת הצורך את אוכפי איתוראן הפרוסים בכל הארץ או את כוחות הביטחון לסיוע במצב הרגיש.