Skip to Content נגישות האתר

כניסת לקוחות

כל המידע והפעולות עבורך בצורה ישירה, עצמאית וללא המתנה

SAFETY

חברות ביטוח

סוכני ביטוח

יבואני רכב

סוכני רכב

לקוחות ניהול ציי רכב

לקוחות איתוראן

כל הסיבות לסמוך על איתוראן

איתוראן היא החברה המובילה בתחומה המעניקה שירותי איתור ומיגון מתקדמים לרכב ולנהג.  איתוראן מתמחה בסיכול גניבות, איתור כלי רכב סחורות וציוד ובמתן שירותי מידע, ניווט ועזרה בדרך. מערכת איתוראן פועלת באמצעות טכנולוגיה ייחודית שפותחה במקורה לטובת איתור טייסים במצוקה והוסבה ליישומים אזרחיים. איתוראן הוקמה בשנת 1995 והיא החברה המובילה בעולם באספקת שירותי איתור מיגון ותקשורת לרכב ולנהג.

כמה עובדות מעניינות

עובדים מיומנים ממתינים לתת לך שירות

כמות סיכולי גניבת הרכבים מהקמת החברה ועד היום

חוליות גנבים נתפסות בממוצע בשנה בעקבות פעילות מבצעית של איתוראן

השנה בה הוקמה איתוראן